Heilige Geometrie

Heilige Geometrie kun je beschouwen als de Taal van ons onderbewustzijn. Doordat onder andere ons DNA, celstructuren en ons lichaamsvocht volgens dezelfde geometrische waarden zijn gevormd, herkent ons onderbewustzijn de geometrie dit als het ware als een taal. ‘Heilige Geometrie zal de ziel naar de waarheid leiden’ zei de Griekse wetenschapper en filosoof Plato. Alle waarheid en wat we over onszelf moeten weten, zit in ons verborgen, met andere woorden: jij BENT Geometrie!  De wijlen Japanse Dr. Masaru Emoto heeft in de jaren 90′ flinke wetenschetschappelijke stappen gemaakt omtrent het bewijzen van zelfs beinvloeding van geometrische structuren in je lichaam. Zijn hoofdonderwerp was het positief of negatief beinvloeden van water/vloeistof door middel van intentie.

Heilige Geometrie was al in de oudheid bekend en werd beschouwd als de architectuur van het universum. Heilige Geometrie was in de loop der eeuwen wat meer uit beeld geraakt in het westen en werd bijvoorbeeld alleen maar op een symbolische exoterische manier gebruikt op en in kerken. Maar Heilige Geometrie is weer helemaal terug en zal een steeds een belangerijkere rol gaan vervullen in de bewustwording en zielengroei van de mens. Dit is ongeveer 30 jaar geleden door de kracht van de graancirkels al ingezet maar ook op verschillende andere manieren zullen deze patronen steeds meer en meer te zien en te voelen zijn!  Ze brengen via de coderingen die in de patronen zitten o.a. de mogelijkheid het contact met de bron te herstellen en kunnen we zo eenheid vinden in de verscheidenheid van ons leventje.

Zielgroei en heilige geometrie

De ziel naar een hoger plan brengen en Heilige Geometrie zijn vanaf oudsher met elkaar verbonden. Onze archaïsche voorouders geloofden dat begrip van Heilige Geometrie essentieel is voor de ontwikkeling van de ziel: de patronen en codes staan symbool voor onze innerlijke werelden en de subtiele structuur van het bewustzijn. Zij constateerden een direct verband tussen het “heilige” en het diepzinnige mysterie van bewustzijn… het ultieme heilige wonder! Zo krijgt, in het licht van zelfbewustzijn, het belang van Heilige Geometrie een hele andere betekenis.

Sacred geometry Art by Jeroen van Meeteren
Plato teaching
Sacred geometry Art by Jeroen van Meeteren
Plato teaching

HEILIGE GEOMETRIE EN GELUID

HEILIGE GEOMETRIE EN GELUID IS DE PERFECTE COMBINATIE!

Over zielsgroei en muziek/geluid kan hetzelfde gezegd worden. Ook de combinatie van geluid met Heilige Geometrie is al lang niet meer uniek in de wereld van esoterie en grenswetenshap, al heel wat jaren experimenteert men hiermee. Wat opvalt is dat het grootste gedeelte van deze combinaties, die bijvoorbeeld op YouTube te horen en zien zijn, vaak vanuit een wetenschappelijk perspectief komen en/of dat er bestaande Heilige Geometrische patronen gebruikt worden zoals de Flower of Life. Hierbij zitten enorm veel krachtige activaties (om het maar zo te noemen).

De Heilige Geometrie van de Hi-Fi Mystery School kun je niet echt zien als iets dat wetenschappelijk uit te leggen valt, Het is voelen en ervaren, maar het integreringsproces van de de positieve coderingen is voor ons het meest belangrijk! Onze Heilige Geometrische patronen (gechanneld door Jeroen van Meeteren) zijn totaal afgestemd op onze eigen gemaakte muziek en andersom, dit wordt ook wel in het Cruijjfiaans het ‘1+1=3 effect’ genoemd! 🙂

Aangezien veel mensen toch de behoefte hebben dit onderwerp wetenschappelijk te willen benaderen proberen we hieronder nog wat extra wetenschappelijke informatie te geven omtrent het onderwerp Heilige Geometrie

Platonische lichamen

In de Griekse Mysteriescholen die zo’n 2500 jaar geleden opereerden, werd er onderwezen dat er vijf perfecte driedimensionale vormen bestaan: de tetrahedron, hexahedron, octahedron, dodecahedron, en de icosahedron. Deze regelmatige veelvlakken worden ook wel “platonische lichamen” genoemd naar Plato die (voor zover wij weten) de eerste mens was die over deze vormen schreef.

Moderne wetenschappers maakten dit idee belachelijk totdat in de jaren ’80 professor Robert Moon van de Universiteit van Chicago aantoonde, dat het hele periodiek systeem der elementen is gebaseerd op deze zelfde vijf vormen. In de natuurkunde, scheikunde en biologie worden deze vormen sindsdien herontdekt, maar helaas zonder de spirituele context ervan in acht te nemen, hetgeen soms kan leiden tot verkeerd gebruik van deze kennis.

Platonische lichamen staan voor het ontwikkelingsproces van manifestatie, ofwel de “wording”. Mensen die de eenheid en ondeelbaarheid van deze geometrie observeren, zien mens en natuur ook eerder als een eenheid, en begrijpen dat afzondering en individualisme slechts gebaseerd zijn op een illusie. Middels Heilige Geometrie is het mogelijk om de inherente harmonie te zien in iedere situatie, zelfs in de omstandigheden van ons dagelijks leven.

In de woorden van Marcel Proust:”De ware ontdekking is niet het vinden van nieuwe landschappen, maar het krijgen van een nieuwe kijk.

Flower of Life
Platonic Solids
Flower of Life
Platonic Solids

De Gulden Snede

De Italiaanse wiskundige Leonardo Fibonacci introduceerde en populariseerde in de 12e/13e eeuw het Hindu-Arabische nummeriek systeem in Europa. Dit is het decimale systeem, dat wij tegenwoordig nog steeds gebruiken. Hij leverde een grote bijdrage aan de wetenschap van getaltheorie en publiceerde vele belangrijke teksten. Hij is voornamelijk bekend om de naar hem vernoemde “reeks van Fibonacci”: een serie cijfers die regelmatig voorkomt in de natuur. Deze serie begint met 1 (hedendaags met 0)  gevolgd door één en groeit vervolgens door de voorgaande twee nummers bij elkaar op te tellen en de som als volgende in de reeks te plaatsen. (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…). De verhouding tussen twee opeenvolgende getallen uit deze reeks benadert altijd het “gulden getal”, ook wel de “gulden snede” genoemd, namelijk: 1.61803.

De gulden snede werd gebruikt in het ontwerp van heilige gebouwen in oude architectuur, om spirituele energie te genereren, die verbondenheid met hogere dimensies mogelijk maakte. Zowel de hedendaagse wetenschappers van Heilige Geometrie als de architecten beschouwen het toepassen van deze verhouding nog steeds als de hoeksteen van hun werk. De bekendste architect/kunstenaar/wetenschapper uit het verleden is natuurlijk Leonardo Da Vinci. Die paste Heilige Geometrie in bijna al zijn manifestaties toe.

Onze realiteit is zeer gestructureerd en het leven zelf is nog gestructureerder. Dit is zichtbaar in de natuur middels geometrie. Geometrie is de basis van onze realiteit en we leven dus in een coherente wereld die wordt geregeerd door ongeziene wetten. De gulden snede bepaalt de verhoudingen in onze wereld en kan zelfs teruggevonden worden in de meest onverwachte – schijnbaar chaotische – bewegelijke levende vormen.

Fibonacci Spiral
Nautilus Shell
Fibonacci Spiral
Nautilus Shell