Algemene Voorwaarden

Disclaimer

De Hi-Fi Mysteryschool is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die u, als websitebezoeker/gebruiker ondervindt tijdens het bezoeken/gebruiken van de website en/of het kopen van de aangeboden producten. U bent eindverantwoordelijk voor uw eigen ervaring of voor de ervaring van de persoon die u vertegenwoordigt.

Algemene voorwaarden

Met het gebruik/bezoek van de website en aankoop van aangeboden producten stemt u in met de algemene voorwaarden.

Auteursrecht en eigendom

De volledige inhoud van de website is onderworpen aan auteursrechten, eigendomsrechten, gebruikersrechten of andere rechten van de Hi-Fi Mysteryschool. Uw gebruik/bezoek aan de website verleent u geen rechten met betrekking tot auteursrechten, eigendom, gebruikersrechten of andere rechten die toekomen aan de Hi-Fi Mysteryschool. De website en de producten zijn bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het is niet toegestaan ​​om:

  • de film en muziek in volledige lengte op een netwerk dat is ontworpen om bestanden te delen (zoals peer2peer, torrent, enz.).
  • geluids- en beeldbestanden te kopiëren of reproduceren om aan derden te schenken of te verkopen.
  • gebruik van audio- en videobestanden in het openbaar, in een workshop of cursus zonder onze voorafgaande (schriftelijke) toestemming.
  • gebruik de inhoud van de website ten bate van van uw eigen inkomsten zonder compensatie voor de Hi-Fi Mysteryschool. Voor elk vergelijkbaar gebruik is een overeenkomst en schriftelijke toestemming van de Hi-Fi Mysteryschool nodig.
  • (bij aankoop of cadeau) om de inhoud van het product of de producten over te zetten of te kopiëren naar een computer, ander opslagapparaat of een ander apparaat.

Aansprakelijkheid

De Hi-Fi Mysteryschool is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het gekochte product of het onvermogen om het product of de prestaties ervan te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor de administratie en zijn eigen manier van gebruik van het product.

Garantie, retourneren aankoop

Binnen 14 dagen na ontvangst hebt u het recht om de aankoop onbeschadigd te retourneren, de kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Binnen 14 dagen na intrekking van uw aankoop ontvangt u de aankoopprijs, op voorwaarde dat het product onbeschadigd is ontvangen. Als u een fout heeft gemaakt in de bestelling, neem dan onmiddellijk contact met ons op en uw bestelling wordt gewijzigd.

Als uw aankoop niet werkt of ernstig beschadigd wordt afgeleverd, neem dan onmiddellijk contact met ons op om de aankoop te ruilen in de originele verpakking. In geval van lichte schade kan in overleg met ons het aankoopbedrag worden afgetrokken.

Privacybeleid

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden en wij doen er alles aan om deze te beschermen. Alleen met uw toestemming gebruiken we uw e-mailadres om u meldingen, aankondigingen, berichten of nieuwsbrieven te sturen.

Communicatie via e-mail

De Hi-Fi Mysteryschool kan u via kennisgeving via e-mail of op een andere betrouwbare manier informeren over uw aankoop, een nieuwsbrief, een algemene kennisgeving op de website, aankondigingen of andere informatie. U kunt op elk gewenst moment de optie om u uit te schrijven communiceren via e-mail.

Compensatie

U stemt ermee in de Hi-Fi Mysteryschool te vrijwaarden en te vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of elke andere persoon die de site bezoekt met uw internetaccount.

Beëindigen

De bovenstaande algemene voorwaarden zijn op u van toepassing met betrekking tot uw toegang tot de website en / of het voltooien van het registratie- of aankoopproces. Deze voorwaarden, of een deel ervan, kunnen te allen tijde en om welke reden dan ook door de Hi-Fi Mysteryschool worden beëindigd. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en diversen blijven na beëindiging van kracht.