Disclaimer / Algemene voorwaarden

Disclaimer

De Hi-Fi Mysteryschool stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die u als websitebezoeker/-gebruiker ervaart van het bezoek, gebruik van de website en/of de aanschaf van de aangeboden producten. U bent de eindverantwoordelijke voor hetgeen u of de persoon die u vertegenwoordigt ervaart.

 

Algemene voorwaarden

Met het gebruik, bezoek van de website en aanschaf van de aangeboden producten stemt u in met de algemene voorwaarden.

Copyright & eigendomsrecht

De gehele inhoud van de website valt onder de auteursrechten, eigendomsrechten, gebruikersrechten of andere rechten van de Hi-Fi Mysteryschool.

Uw gebruik/bezoek van de website verleent geen rechten aan u met betrekking tot auteurs-, eigendoms-, gebruikersrechten of andere rechten toekomend aan de Hi-Fi Mysteryschool. De website en de aangeboden producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

Het is niet toegestaan om:

  • de film en muziekstukken in volledige lengte te delen op netwerksites bedoeld om bestanden te delen (zoals peer2peer, torrent, etc.).
  • geluids- en beeldbestanden te kopiëren of vermenigvuldigen om aan derden te schenken of te verkopen.
  • geluids- en beeldbestanden publiekelijk, in een workshop of cursus zonder onze voorafgaande (schriftelijke) toestemming te gebruiken.
  • de inhoud van de website te gebruiken om eigen inkomsten te derven zonder compensatie voor de Hi-Fi Mysteryschool. Voor elk soortgelijk gebruik is een overeenkomst en schriftelijke toestemming van de Hi-Fi Mysteryschool nodig.
  • bij aankoop of gift de inhoud van het product niet zal overzetten of kopiëren naar een computer, een ander opslagmedium of naar een ander apparaat.

Aansprakelijkheid

De Hi-Fi Mysteryschool is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade ten gevolge van het gebruik van het verkregen product, of het niet kunnen gebruiken ervan of de prestaties van de producten. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer en hun eigen manier van gebruik van het product.

Garantie, Retourneren aankoop

U heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst de aankoop onbeschadigd te retourneren, waarbij de kosten van de retourzending voor uw eigen rekening komen. Binnen 14 dagen na herroeping van uw aankoop ontvangt u het aankoopbedrag terug, mits het product onbeschadigd wordt ontvangen. Als u een fout heeft gemaakt bij het bestellen, neem dan direct contact op en dan wordt uw bestelling aangepast.

Wanneer uw aankoop niet werkt, of ernstig beschadigd wordt afgeleverd, neemt u direct contact op opdat de de aankoop na retournering in de originele verpakking geruild kan worden. Bij sprake van lichte schade kan in overleg het aankoopbedrag in mindering worden gebracht.

Privacy beleid

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden en we doen al het mogelijke om deze te beschermen. Alleen met uw toestemming gebruiken wij uw e-mailadres om u van aankondigingen, mededelingen of nieuwsbrieven op de hoogte te stellen.

Communicatie met e-mail

De Hi-Fi Mysteryschool kan u over uw aankoop of andere informatie zoals een nieuwsbrief op de hoogte stellen door middel van een e-mail, een algemeen bericht op de site, of door andere betrouwbare methode. U heeft de mogelijkheid om u te allen tijde af te melden voor de communicatie via e-mail.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord de Hi-Fi Mysteryschool vrij te waren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (met inbegrip van nalatigheid of onrechtmatig gedrag) door u of enige andere persoon toegang tot de site met behulp van uw Internet-account.

Beëindiging 

De bovenstaande algemene voorwaarden zijn voor u van toepassing met betrekking tot uw toegang tot de site en / of voltooiing van de registratie of het aankoopproces. Deze voorwaarden, of een deel daarvan, kunnen door Hi-Fi Mysteryschool zonder opzeggingstermijn worden beëindigd op elk gewenst moment, om welke reden. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, merkenrechten, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en diversen, blijven na beëindiging overleven.